Beroligende medicin og sovemedicin


Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om principper for udskrivning af recept på beroligende medicin og sovemedicin. Det medfører, at medicinen kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken, og at der kun udskrives medicin til højst 1 måneds forbrug. Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af denne type af medicin. Fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin medfører desuden, at man som hovedregel ikke må føre bil, og fornyelse af kørekort vil derfor blive påvirket af dette.