HENVISNINGER

 

En henvisning vil sædvanligvis skulle aftales i forbindelse med en konsultation.

Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk eller pr mail, og i så fald skal det være med lægen.

Det er lægen, som afgør, om en henvisning er fagligt nødvendig. Lægen har udover ansvaret for den enkelte patient også et samfundsansvar i forhold til vores fælles økonomiske ressourcer. Man kan altså ikke som gruppe 1-medlem forvente henvisning videre, fordi man hellere vil til en speciallæge end undersøges hos sin praktiserende læge, medmindre der er en faglig begrundelse.

 

Lægerne kan henvise til speciallæger, hospitaler og fysioterapeuter

 

Speciallæger
Hvis man er i sygesikringsgruppe 1 er undersøgelse og behandling hos speciallæge gratis. Der kræves henvisning fra egen læge og patienterne skal derfor undersøges i praksis først. Herefter tager lægen stilling til om henvisning er nødvendig.
Som medlem af sygesikringsgruppe 2 kan man gå direkte til speciallæge, men skal så også selv betale. 

Øjenlæge
Det kræver ikke henvisning at gå til øre- og øjenlæge.
Gynækolog

Behandling hos gynækolog kræver lægehenvisning. Kvinder der ønsker at få foretaget en provokeret abort kan dog kontakte gynækolog uden henvisning og modtage behandling uden at betale for det. 

Fysioterapi
Hvis egen læge finder det rigtigt henvises patienten til fysioterapeut. Patienten betaler da selv kun 2/3 af udgiften. Ønsker man at gå til fysioterapi uden om egen læge betaler man hele udgiften.
Kiropraktik

Der kræves ingen lægehenvisning for at få tilskud fra sygesikringen hos kiropraktor.
Sædprøver
Hospitaler
Lægerne kan henvise til indlæggelse på hospital ved akut sygdom.
Ved behov for avanceret udredning henvises ofte til hospitalsambulatorier, der har det fornødne diagnostiske udstyr.