Priser


Priser på attester og vaccinationer. For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Bemærk når du sammenligner med vaccinationbureauer ect. at jeg ikke har en konsultationspris oven i vaccinationsprisen.


Nedenstående prisliste er min generelle liste over ydelser man selv betaler:


Sygesikringsgruppe 2:

Konsultation:kr. 300,-

Telefonkonsultation/mailkonsultation: kr. 100,-

Besøg (-her udover 4 kr. pr. km): kr. 395,-


Ikke sygesikring:

Privat konsultation (udlændinge): kr. 420,-

Privat telefon eller mail: kr. 210,-

Privat besøg (-her udover 4 kr. pr. km): kr. 700,-


Almindelige attester:

Motorattest (husk gyldigt pasfoto og briller/kontaktlinser. Der er synsprøve uden/med kontaktlinser): kr. 625,-

Mulighedserklæring betalt af arbejdsgiver: kr. 420,-


Ikke aftalte forsikringsattester (alle ex. moms)

FP 300 kr. 846,-

FP 350, FP 360 og FP 401 kr. 1113,-

FP 410 kr. 494,-

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 kr. 1096,-

FP 500 og 510 kr. 1548,-

FP 610 kr 550,-

HIV – antistof attest kr. 836,-


Øvrige attester:

Afhængig af tidsforbrug/overenskomsttakster